Chính sách bán hàng căn hộ Sunrise Riverside

Chương Trình Bán Hàng Căn Hộ Sunrise Riverside quý 3/2017
(Thời gian áp dụng : Từ ngày 01/07/2017 )
1.Các căn hộ Sunrise Riverside được áp dụng : Tất cả căn hộ tháp G1, G2, G3,G4 và G5, E1, E2
2.Lịch thanh toán : Các PA thanh toán nhanh 50%, 75% và 99% chỉ áp dụng cho các trường hợp khách hàng thanh toán trực tiếp Công ty, không hỗ trợ các trường hợp khách vay Ngân hàng ( ngoại trừ khách vay bằng tài sản khác )
a. Thanh toán chuẩn và nhanh áp dụng cho tháp G1, G2, G3, G4 và G5 :

Đợt Ngày thanh toán PA chuẩn PA2 (50%) PA3
(75%)
PA4
(99%)
Ước lượng tiến độ xây
dựng
1 Ký Hợp đồng 20% 50% 75% 99% Thi công tường vây +
móng + cọc + hầm
Sau đợt 1 – 07 ngày
2 30/05/2017
3 30/06/2017
4 30/07/2017 Phần thân
5 30/08/2017 5% 5% 5%
6 30/09/2017
7 30/10/2017
8 30/11/2017
9 30/12/2017 5% 5% 5%
10 30/01/2018 2% Hoàn thiện nhà thô
11 28/02/2018
12 30/03/2018 2% 10% 5%
13 30/04/2018
14 30/05/2018 5% 9%
15 30/06/2018 10%
16 30/07/2018 2%
17 30/08/2018
18 Giao nhà 30/09/2018 54% 19%
19 Nhận GCNQSHNO 5% 1% 1% 1%
Tổng cộng 100% 100% 100% 100%
Ưu đãi thanh toán 5% 9% 11%

b.Thanh toán qua Ngân Hàng : Được giảm trực tiếp 2% giá trị căn hộ bao gồm VAT (sau khi trừ ưu đãi mục d )

Đợt Ngày thanh
toán
Tỷ lệ Ghi chú
1 Ký Hợp đồng 20%
2 30/08/2017 5%
3 30/12/2017 5%

 

4 Sau khi ký
HĐMB 10 ngày
65% – Dự kiến trong tháng 12/2017 khách ký HĐMB, khách hàng phải chứng minh
thu nhập với Ngân hàng do CDT chỉ định. Ngân hàng giải ngân 65% giá trị căn
hộ cho CĐT ( Dự kiến Ngân hàng Vietcombank – CN Nam Sài Gòn )
– Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất tối đa 10%/năm trong vòng 10 tháng đầu tiên kể từ
ngày tiền vào tài khoản của Chủ đầu tư, không bao gồm tiền phạt phát sinh của
khách hàng theo Hợp đồng tín dụng. Nếu lãi suất vay cao > 10%/năm thì khách
hàng phải thanh toán tiền lãi chênh lệch.
– Khách hàng trả gốc cho ngân hàng 1% tổng giá trị căn hộ/tháng trong vòng 10
tháng kể từ ngày ký HĐMB.
– Phí phạt tất toán nợ trước hạn: Khách hàng tự thanh toán với ngân hàng, Chủ
đầu tư không hỗ trợ.
– Lưu ý:
Trường hợp 1: Nếu khách hàng chuyển nhượng trước thời gian dự kiến ký
HĐMB, thì bên nhận chuyển nhượng bắt buộc phải chứng minh thu nhập với
ngân hàng do chủ đầu tư chỉ định.
– Trường hợp 2: Nếu khách hàng đã nhận nợ từ ngân hàng và sau đó chuyển
nhượng thì khách hàng phải tất toán nợ trước hạn và tiền phạt phát sinh của
khách hàng theo Hợp đồng tín dụng. Bên nhận chuyển nhượng sẽ không được
tham gia chương trình hỗ trợ lãi
5 Dự kiến Giao
nhà thô
30/09/2018
6 Nhận
GCNQSHNO
5%
Tổng cộng 100%

**Trường hợp đến thời điểm ký HĐMB :
– Nếu khách hàng không vay Ngân hàng mà thanh tóan trực tiếp 65% cho Công ty thì được giảm 4% giá trị
hợp đồng bao gồm VAT.
– Nếu khách hàng không vay Ngân hàng và muốn quay về lịch thanh toán chuẩn như đề xuất này thì sẽ lập
phụ lục điều chỉnh giá trị căn hộ tăng thêm 3% bao gồm VAT.
(Lập phụ lục cho cả 3 trường hợp: hỗ trợ vay ngân hàng, thanh toán trực tiếp 65% giá trị hợp đồng và lịch thanh
toán chuẩn ngay khi ký HĐĐC)
c. Tiêu chuẩn bàn giao :
– Hoàn thiện thô đối với tháp G1, G3, G4 và G5
– Hoàn thiện cơ bản với tháp G2 ( sẽ lập phụ lục nâng cấp từ thô lên hoàn thiện cơ bản và bàn giao sau 06
tháng kể từ khi nhận căn hộ thô )
d. Ưu đãi bán hàng được áp dụng đồng thời:
1. Đối với căn hộ có diện tích thông thủy <75m2 :
– Được tặng gói điện máy trị giá 50 triệu / căn hộ (trừ vào giá bán đã b/g VAT )
– Được áp dụng các chương trình chung theo đề xuất được duyệt cho Toàn Tập Đoàn (nếu có)
2. Đối với căn hộ có diện tích thông thủy >= 75m2 :
– Được áp dụng các chương trình chung theo đề xuất được duyệt cho Toàn Tập Đoàn (nếu có)
– Được áp dụng CT Hạnh phúc tròn đầy: Được nhận thêm ưu đãi bằng tổng số tuổi của các thành viên trong
gia đình * 1.000.000 đồng
** Căn hộ 3 phòng diện tích thông thủy >=75 m2 và có giá trị niêm yết từ 3.5 tỷ ( gồm VAT ) trở lên: Số tiền
ưu đãi = Tối đa 2 thế hệ gồm thành viên trong gia đình bao gồm vợ chồng ( người đứng tên HĐ ) + tuổi của các
con. (Tổng số tuổi gia đình áp dụng tối đa là 180 tuổi ).
** Căn hộ 3 phòng ngủ diện tích thông thủy >=75m2 có giá trị niêm yết < 3.5 tỷ ( gồm VAT ) chỉ tính số
tuổi ưu đãi = 60% số tuổi được ưu đãi như trên.
Điều kiện áp dụng: Khách hàng tham gia chương trình này phải cung cấp hộ khẩu hoặc giấy khai sinh bản photo
Ngoài nội dung trừ tuổi các thế hệ trong gia đình, trong t/h độc thân, số tiền giảm:
a. Khách hàng đứng tên trên hợp đồng :
– Khách hàng chọn căn diện tích thông thủy >= 75m2 có giá niêm yết từ 3.5 tỷ ( gồm VAT ) trở lên Là KH
độc thân = Số tuổi của Khách hàng trên Hợp đồng x 1.000.000 đ x 2 (Số tiền giảm trừ tối đa là 180 triệu)
– Khách hàng chọn căn diện tích thông thủy >= 75m2 có giá niêm yết < 3.5 tỷ ( gồm VAT ) Là KH độc thân =
( Số tuổi của Khách hàng trên Hợp đồng x 1.000.000 đ x 2) x 60% (Số tiền giảm trừ tối đa là 108 triệu)
b. Khách hàng đứng tên trên hợp đồng đồng sở hữu :
– Khách hàng chọn căn diện tích thông thủy >= 75m2 có giá niêm yết < 3.5 tỷ ( gồm VAT ) Là KH độc thân =
( Số tuổi tối đa 2 người trong nhóm x 1.000.000 đ ) x 60% (Số tiền giảm trừ tối đa là 108 triệu)
– Khách hàng chọn căn diện tích thông thủy >= 75m2 có giá niêm yết từ 3.5 tỷ ( gồm VAT ) trở lên Là KH độc
thân = Số tuổi tối đa 2 người trong nhóm x 1.000.000 đ (Số tiền giảm trừ tối đa là 180 triệu

4 Sau khi ký
HĐMB 10 ngày
65% – Dự kiến trong tháng 12/2017 khách ký HĐMB, khách hàng phải chứng minh
thu nhập với Ngân hàng do CDT chỉ định. Ngân hàng giải ngân 65% giá trị căn
hộ cho CĐT ( Dự kiến Ngân hàng Vietcombank – CN Nam Sài Gòn )
– Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất tối đa 10%/năm trong vòng 10 tháng đầu tiên kể từ
ngày tiền vào tài khoản của Chủ đầu tư, không bao gồm tiền phạt phát sinh của
khách hàng theo Hợp đồng tín dụng. Nếu lãi suất vay cao > 10%/năm thì khách
hàng phải thanh toán tiền lãi chênh lệch.
– Khách hàng trả gốc cho ngân hàng 1% tổng giá trị căn hộ/tháng trong vòng 10
tháng kể từ ngày ký HĐMB.
– Phí phạt tất toán nợ trước hạn: Khách hàng tự thanh toán với ngân hàng, Chủ
đầu tư không hỗ trợ.
– Lưu ý:
Trường hợp 1: Nếu khách hàng chuyển nhượng trước thời gian dự kiến ký
HĐMB, thì bên nhận chuyển nhượng bắt buộc phải chứng minh thu nhập với
ngân hàng do chủ đầu tư chỉ định.
– Trường hợp 2: Nếu khách hàng đã nhận nợ từ ngân hàng và sau đó chuyển
nhượng thì khách hàng phải tất toán nợ trước hạn và tiền phạt phát sinh của
khách hàng theo Hợp đồng tín dụng. Bên nhận chuyển nhượng sẽ không được
tham gia chương trình hỗ trợ lãi
5 Dự kiến Giao
nhà thô
30/09/2018
6 Nhận
GCNQSHNO
5%
Tổng cộng 100%

**Trường hợp đến thời điểm ký HĐMB :
– Nếu khách hàng không vay Ngân hàng mà thanh tóan trực tiếp 65% cho Công ty thì được giảm 4% giá trị
hợp đồng bao gồm VAT.
– Nếu khách hàng không vay Ngân hàng và muốn quay về lịch thanh toán chuẩn như đề xuất này thì sẽ lập
phụ lục điều chỉnh giá trị căn hộ tăng thêm 3% bao gồm VAT.
(Lập phụ lục cho cả 3 trường hợp: hỗ trợ vay ngân hàng, thanh toán trực tiếp 65% giá trị hợp đồng và lịch thanh
toán chuẩn ngay khi ký HĐĐC)
c. Tiêu chuẩn bàn giao :
– Hoàn thiện thô đối với tháp G1, G3, G4 và G5
– Hoàn thiện cơ bản với tháp G2 ( sẽ lập phụ lục nâng cấp từ thô lên hoàn thiện cơ bản và bàn giao sau 06
tháng kể từ khi nhận căn hộ thô )
d. Ưu đãi bán hàng được áp dụng đồng thời:
1. Đối với căn hộ có diện tích thông thủy <75m2 :
– Được tặng gói điện máy trị giá 50 triệu / căn hộ (trừ vào giá bán đã b/g VAT )
– Được áp dụng các chương trình chung theo đề xuất được duyệt cho Toàn Tập Đoàn (nếu có)
2. Đối với căn hộ có diện tích thông thủy >= 75m2 :
– Được áp dụng các chương trình chung theo đề xuất được duyệt cho Toàn Tập Đoàn (nếu có)
– Được áp dụng CT Hạnh phúc tròn đầy: Được nhận thêm ưu đãi bằng tổng số tuổi của các thành viên trong
gia đình * 1.000.000 đồng
** Căn hộ 3 phòng diện tích thông thủy >=75 m2 và có giá trị niêm yết từ 3.5 tỷ ( gồm VAT ) trở lên: Số tiền
ưu đãi = Tối đa 2 thế hệ gồm thành viên trong gia đình bao gồm vợ chồng ( người đứng tên HĐ ) + tuổi của các
con. (Tổng số tuổi gia đình áp dụng tối đa là 180 tuổi ).
** Căn hộ 3 phòng ngủ diện tích thông thủy >=75m2 có giá trị niêm yết < 3.5 tỷ ( gồm VAT ) chỉ tính số
tuổi ưu đãi = 60% số tuổi được ưu đãi như trên.
Điều kiện áp dụng: Khách hàng tham gia chương trình này phải cung cấp hộ khẩu hoặc giấy khai sinh bản photo
Ngoài nội dung trừ tuổi các thế hệ trong gia đình, trong t/h độc thân, số tiền giảm:
a. Khách hàng đứng tên trên hợp đồng :
– Khách hàng chọn căn diện tích thông thủy >= 75m2 có giá niêm yết từ 3.5 tỷ ( gồm VAT ) trở lên Là KH
độc thân = Số tuổi của Khách hàng trên Hợp đồng x 1.000.000 đ x 2 (Số tiền giảm trừ tối đa là 180 triệu)
– Khách hàng chọn căn diện tích thông thủy >= 75m2 có giá niêm yết < 3.5 tỷ ( gồm VAT ) Là KH độc thân =
( Số tuổi của Khách hàng trên Hợp đồng x 1.000.000 đ x 2) x 60% (Số tiền giảm trừ tối đa là 108 triệu)
b. Khách hàng đứng tên trên hợp đồng đồng sở hữu :
– Khách hàng chọn căn diện tích thông thủy >= 75m2 có giá niêm yết < 3.5 tỷ ( gồm VAT ) Là KH độc thân =
( Số tuổi tối đa 2 người trong nhóm x 1.000.000 đ ) x 60% (Số tiền giảm trừ tối đa là 108 triệu)
– Khách hàng chọn căn diện tích thông thủy >= 75m2 có giá niêm yết từ 3.5 tỷ ( gồm VAT ) trở lên Là KH độc
thân = Số tuổi tối đa 2 người trong nhóm x 1.000.000 đ (Số tiền giảm trừ tối đa là 180 triệu

Chương Trình Bán Hàng Officetel Sunrise Riverside quý 3/2017
(Thời gian áp dụng : Từ ngày 01/07/2017 )

1.Các Căn Officetel Sunrise Riverside được áp dụng : Tất cả căn tháp G6
2. Lịch thanh toán áp dụng : Các PA thanh toán nhanh 50%, 75% và 99% chỉ áp dụng cho các trường hợp khách hàng thanh toán trực tiếp Công ty, không hỗ trợ các trường hợp khách vay Ngân hàng ( ngoại trừ khách vay bằng tài sản khác ):

Đợt Ngày thanh toán chuẩn 1 PA chuẩn 2 PA PA2 PA3 PA4 Ước lượng tiến độ xây dựng
50% 75% 99%
1 Ký HĐ 26% 30% 50% 75% 99% Thi công tường vây + cọc đại trà +
hầm
Sau đợt 1 – 07 ngày 40%
2 30/08/2017 2%
3 30/09/2017 5% 5%
4 30/10/2017 2%
5 30/11/2017
6 30/12/2017 2% 5% 5%
7 30/01/2018
8 28/02/2018 2%
9 30/03/2018 5% 5%
10 30/04/2018 2%
11 30/05/2018
12 30/06/2018 2% 5% 5%
13 30/07/2018
14 30/08/2018 2%
15 30/09/2018 5% 4% Hoàn thiện
16 30/10/2018 2%
17 30/11/2018
18 30/12/2018 2% 5%
19 30/01/2019
20 28/02/2019 2%
21 30/03/2019 5%
22 30/04/2019 2%
23 Giao nhà hoàn thiện
(30/05/2019)
47% 25% 14%
24 Nhận GCNQSH 5% 5% 1% 1% 1%
Tổng cộng 100% 100% 100% 100% 100%
Ưu đãi thanh toán 8% 7% 13% 15%

3.Tiêu chuẩn bàn giao : Hoàn thiện cơ bản
4.Ưu đãi bán hàng:
– Tặng gói trang trí nội thất 150 triệu/ căn ( trừ vào giá bán gồm VAT )
– Được áp dụng các chương trình chung theo đề xuất được duyệt cho Toàn Tập Đoàn (nếu có)

top