Chinh sách bán hàng The Sun Avenue

CTBH THE SUN AVENUE – CĂN HỘ
QUÝ 3 – 2017

I/ ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN ÁP DỤNG:
Bắt đầu từ ngày 01/07/2017 đến 50 căn
II/ CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG:
1. LICH THANH TOÁN CHUẨN:

Đợt thanh toán LỊCH THANH TOÁN CHUẨN CÁC THÁP
SAV.1 &
SAV.6
SAV.2 &
SAV.3
SAV.4 SAV.5 SAV.7 Ghi chú
Ký HĐ 36% 36% 36% 36% 36% Ký HĐ đã bao gồm 50 triệu VNĐ cọc
15/08/2017 1% 1% 1% 1% 1%
15/09/2017 1% 1% 1% 1% 1%
15/10/2017 1% 1% 1% 1% 1%
15/11/2017 1% 1% 1% 1% 1%
15/12/2017 1% 1% 1% 1% 1%
15/01/2018 1% 1% 1% 1% 1%
15/02/2018 1% 1% 1% 1% 1%
15/03/2018 1% 1% 1% 1% 1%
15/04/2018 51% 1% 1% 1% 1% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.1 & SAV.6,
đóng 2% PBT, VAT của 5% đợt cuối
15/05/2018 1% 1% 1% 1%
15/06/2018 1% 1% 1% 49% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.7, đóng 2%
PBT, VAT của 5% đợt cuối
15/07/2018 48% 1% 48% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.2, SAV.3,
SAV.5 đóng 2% PBT, VAT của 5% đợt
cuối
15/08/2018 47% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.4, đóng 2%
PBT, VAT của 5% đợt cuối
GIAO CHỦ
QUYỀN
5% 5% 5% 5% 5%
TỔNG CỘNG 100% 100% 100% 100% 100%

 

2. LỊCH THANH TOÁN VAY NGÂN HÀNG:

Đợt thanh toán LỊCH THANH TOÁN CHUẨN CÁC THÁP
SAV.1 &
SAV.6
SAV.2 &
SAV.3
SAV.4 SAV.5 SAV.7 Ghi chú
Ký HĐ 30% 30% 30% 30% 30% Ký HĐ đã bao gồm 50 triệu VNĐ cọc
Vay ngân hàng
sau khi ký HĐ
thanh toán đủ
đợt 1 – 7 ngày
40% 40% 40% 40% 40% – Khách hàng: Chứng minh thu nhập
nhận nợ ngân hàng 65% giá trị hợp
đồng
– Ngân hàng (VPBANK/ TPBANK…):
+ Giải ngân cho CĐT theo tiến độ 40%
– 25% nhận nhà.
+ Ngân hàng cho khách hàng ân hạn
gốc theo chính sách của ngân hàng
– Chủ đầu tư:
+ Hỗ trợ lãi suất tối đa 10%/năm cho
khách hàng đến ngày nhận nhà của
từng Tháp theo thời gian dự kiến.
15/04/2018 25% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.1 & SAV.6,
đóng 2% PBT, VAT của 5% đợt cuối
15/06/2018 25% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.7, đóng 2%
PBT, VAT của 5% đợt cuối
15/07/2018 25% 25% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.2; SAV.3;
SAV.5 đóng 2% PBT, VAT của 5% đợt cuối
15/08/2018 25% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.4 đóng 2%
PBT, VAT của 5% đợt cuối
GIAO CHỦ
QUYỀN
5% 5% 5% 5% 5%
TỔNG CỘNG 100% 100% 100% 100% 100%
KH không nhận
gói hỗ trợ lãi
suất – chiết
khấu trực tiếp
2.50% 3% 3.50% 3% 3%

 

3. LỊCH THANH TOÁN NHANH 50%:

Đợt thanh toán LỊCH THANH TOÁN CHUẨN CÁC THÁP
SAV.1 &
SAV.6
SAV.2 &
SAV.3
SAV.4 SAV.5 SAV.7 Ghi chú
Ký HĐ 50% 50% 50% 50% 50% Ký HĐ đã bao gồm 50 triệu VNĐ cọc
15/08/2017 5% 5% 5% 5% 5%
15/10/2017 5% 5% 5% 5% 5%
15/12/2017 5% 5% 5% 5% 5%
15/02/2018 5% 5% 5% 5% 5%
15/04/2018 29% 5% 5% 5% 5% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.1 & SAV.6,
đóng 2% PBT, VAT của 5% đợt cuối
15/06/2018 5% 5% 5% 24% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.7, đóng
2% PBT, VAT của 5% đợt cuối
15/07/2018 19% 19% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.2, SAV.3,
SAV.5 đóng 2% PBT, VAT của 5% đợt
cuối
15/08/2018 19% Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.4, đóng
2% PBT, VAT của 5% đợt cuối
GIAO CHỦ
QUYỀN
1% 1% 1% 1% 1%
TỔNG CỘNG 100% 100% 100% 100% 100%
Chiết khấu
thanh toán
nhanh
1.50% 2.50% 3% 2.50% 2%

 

4. LỊCH THANH TOÁN 99%:

Đợt thanh toán LỊCH THANH TOÁN NHANH 99% CÁC THÁP
SAV.1 &
SAV.6
SAV.2 &
SAV.3
SAV.4 SAV.5 SAV.7 Ghi chú
Ký HĐ 99% 99% 99% 99% 99% -Ký HĐ đã bao gồm 50 triệu VNĐ cọc.
-Khách hàng thanh toán bằng vốn tự có
hoặc vay ngân hàng giá trị 69%.
15/04/2018 Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.1 & SAV.6,
đóng 2% PBT, VAT của 5% đợt cuối
15/06/2018 Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.7, đóng
2% PBT, VAT của 5% đợt cuối
15/07/2018 Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.2, SAV.3,
SAV.5 đóng 2% PBT, VAT của 5% đợt
cuối
15/08/2018 Dự kiến bàn giao căn hộ SAV.4, đóng
2% PBT, VAT của 5% đợt cuối
GIAO CHỦ
QUYỀN
1% 1% 1% 1% 1%
TỔNG CỘNG 100% 100% 100% 100% 100%
Chiết khấu
nhanh
4.50% 5% 5.50% 5% 5%

III. QUÀ TẶNG ƯU ĐÃI CĂN HỘ QUÝ 3:
1. QUÀ TẶNG “HẠNH PHÚC TRÒN ĐẦY” CHO SẢN PHẨM 3 PHÒNG NGỦ.
Qùa tặng ưu đãi = (Số tuổi của vợ & chồng khách hàng + Số tuổi của các con trong gia đình) x
1.000.000 VNĐ.
Tổng số tuổi gia đình áp dụng tối đa là 180 tuổi
Đối với lịch thanh toán chuẩn & vay ngân hàng & 50% được áp dụng 50% giá trị ưu đãi tuổi.
Đối với lịch thanh toán 99% được áp dụng 100% giá trị ưu đãi tuổi.
2. QUÀ TẶNG CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ “NOVALAND– CHO CUỘC SỐNG BỪNG SÁNG 2017

III. QUÀ TẶNG ƯU ĐÃI OFFICETEL QUÝ 3:
1. GÓI QUÀ TẶNG ĐA NĂNG – TRỊ GIÁ 65.000.000 VNĐ trong đó:
– Thiết bị Khóa từ – 10.000.000 VNĐ
– Thiết bị Bếp từ – 25.000.000 VNĐ
– Smart Home – 20.000.000 VNĐ
– Bộ thiết bị bếp ( máy pha café/ ấm đun/ máy nướng bánh mì) – 10.000.000 VNĐ
Ghi chú: Qùa tặng ưu đãi trừ trực tiếp vào giá bán đã bao gồm VAT.
2. QUÀ TẶNG CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ “NOVALAND – CHO CUỘC SỐNG BỪNG SÁNG 2017”.

top