Bán căn hộ Sala

11 sản phầm

Bán căn hộ 3 phòng ngủ không nội thất Sarica Sala 2pn, 107m, 9 tỷ

Giá: 9 tỷ Sala Sarica
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A104 107 m2 2 PN

Bán căn hộ 2 phòng ngủ Layout đẹp Sarica Sala 2pn, 111m, 10.5 tỷ

Giá: 10.5 Tỷ Sala Sarica
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A103 111 m2 2 PN

Bán căn hộ 3 phòng ngủ view hồ Sarica Sala 3pn, 139m, 13.5 tỷ

Giá: 13.5 Tỷ Sala Sarica
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A102 139 m2 3 PN

Bán căn hộ 3 phòng ngủ không nội thất view hồ Sarica 3pn, 139, 14 tỷ

Giá: 14 Tỷ Sala Sarica
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A100 139 m2 2 PN

Bán căn hộ 2 phòng ngủ đẹp Sarimi Sala Q.2 2pn, 88m, 6.5 tỷ

Giá: 6.5 tỷ Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A69 88 m2 2 PN

Bán căn hộ 2 phòng ngủ không nội thất Sarimi Q.2 2pn, 88m, 6.3 tỷ

Giá: 6.3 tỷ Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A68 88 m2 2 PN

Bán căn hộ 2 phòng ngủ phong cách hoàng gia tháp Sarimi 2pn, 88m, 6.5 tỷ

Giá: 6.5 tỷ Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A63 88 m2 2 PN

Bán căn hộ 2 phòng ngủ phong cách hoàng gia Sarimi 2pn, 92m, 6.5 tỷ

Giá: 6.5 tỷ Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A61 92 m2 2 PN

Bán căn hộ 2 phòng ngủ tháp Sarimi Sala 2pn, 88m, 6.2 tỷ

Giá: 6.2 tỷ Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A39 88 m2 2 PN

Bán căn hộ 2 phòng ngủ đẹp Sarimi Sala 2pn, 88m, 6.5 tỷ

Giá: 6.5 tỷ Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A26 88 m2 2 PN

Bán căn hộ 2 phòng ngủ đẹp tháp Sarimi Sala 2pn, 88m, 6.2 tỷ

Giá: 6.2 tỷ Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A25 88 m2 2 PN
top