Cho thuê căn hộ Sarimi

24 sản phầm

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ đẹp Sarimi Sala Quận 2 3PN,112m,1700$

Giá: 1700 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A70 112 m2 3 PN

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ rộng rãi tháp Sarimi Sala 3PN,137m,2000$

Giá: 2000 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A67 137 m2 3 PN

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ đẹp tháp Sarimi Sala 3PN, 112m, 1600$

Giá: 1600 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A35 112 m2 3 PN

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ trang nhã Sarimi Sala Quận 2 3PN,112m,1700$

Giá: 1700 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A28 112 m2 3 PN

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tinh tế tháp Sarimi Sala Quận 2 2pn,88m,1300$

Giá: 1300 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A73 88 m2 2 PN

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ đẹp tháp Sarimi Sala 2pn,92m,1300$

Giá: 1300 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A72 92 m2 2 PN

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ không nội thất Tháp Sarimi Sala 2pn, 88m, 900$

Giá: 900 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A68 88 m2 2 PN

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ độc đáo tháp Sarimi Sala 2pn,92m,1500$

Giá: 1500 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A64 92 m2 2 PN

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ đẹp Sarimi Sala 2pn,88m,1300$

Giá: 1300 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A60 88 m2 2 PN

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ cổ điển tháp Sarimi Sala 2pn,88m,1300$

Giá: 1300 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A59 88 m2 2 PN

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tháp Sarimi Sala Quận 2 2pn,88m,1200$

Giá: 1200 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A58 88 m2 2 PN

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ đẹp tháp Sarimi Quận 2 2pn,88m,1200$

Giá: 1200 USD Sala Sarimi
10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
A53 88 m2 2 PN
Trang 1 trên 212
top